Terms and conditions

Virksomhedsoplysninger

Alleud.dk v/ LINE WAGENER CONSULT (herefter ”Alleud.dk”)
Hermodsvej 5b,
8230 Åbyhøj
CVR: 37389102

Kontrakt

Kontakt Alleud.dk på info@alleud.dk

Betaling

Alleud.dk modtager betaling med VISA, Mastercard og VSA/Dankort. 

For samtlige betalingsformer gælder, at alle informationer sendes krypteret. Alleud.dk modtager ingen informationer om din konto, kortoplysninger eller lignende. Alleud.dk modtager udelukkende besked om, at dit køb er foretaget.


Levering af digitale produkter

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst ved købet.

E-bøger og andre digitale produkter, der leveres umiddelbart efter køb:  Straks efter dit køb modtager en e-mail, der fortæller dig, hvordan du kan tilgå produktet. Levering sker normalt i løbet af få minutter, dog kan der undtagelsesvis gå længere tid, dog max 2 dage. Mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Særligt om onlinekurser:
Betingelser for betaling: Din tilmelding til et online kursus er gyldig, når du har betalt. Hvis du betaler i flere rater, er din tilmelding og dit køb gældende, så snart du har betalt første rate. De(n) følgende rate(r) bliver automatisk trukket på dit betalingskort. Når du tilmelder dig et kursus, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater.

Levering: Straks efter dit køb modtager en e-mail, der fortæller dig, hvordan og hvornår du kan tilgå kurset. Mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet. Hvis kurset starter på en bestemt dato, vil du få adgang til kurset fra denne dato. Hvis kurset omfatter flere moduler, får du løbende adgang til modulerne i den rækkefølge og hen over den periode, der er angivet på salgssiden.

Fortrydelsesret: Ved køb af online kurser tilbyder Alleud.dk 14 dages tilfredshedsgaranti: Du kan fortryde dit køb af et online kursus op til 14 dage efter levering af første modul. For at gøre brug af din fortrydelsesret, forudsætter det, at du har set og gennemført de leverede moduler, og at du herefter mener, at kurset ikke var udbytterigt for dig. For at gøre brug af din fortrydelsesret skal du skrive en mail til info@alleud.dk.  Du kan herefter få dine penge retur.

Der er ikke fortrydelsesret ved køb af øvrige digitale produkter.  

Rettigheder og ophavsret

Alle rettigheder til digitale produkter og online kurser tilhører Alleud.dk.

Ved køb opnår du licens til at benytte produktet som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, bortgive eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder alt indhold i online kurser, e-bøger og andre digitale produkter.

Ansvar og forbehold

Alleud.dk tager forbehold for tryk-/tastefejl, eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl og udsolgte produkter.

Alleud.dk forbeholder sig retten til at aflyse online kurser ved for få tilmeldte, ved sygdom og andre pludseligt opståede og uforudsete hændelser. Alleud.dk sig forbeholder sig ret til at ændre brugen af medie/platform, som online kurser og digitale produkter foregår og leveres på.
Alleud.dk forbeholder sig ret til at aflyse moduler i online kurser ved sygdom og andre pludseligt opståede og uforudsete hændelser. I så fald findes som udgangspunkt en ny dato for modulet.

Alleud.dk leverer tips, råd og anbefalinger mv. i de digitale produkter samt i personlig rådgivning, f.eks. under online kurser. Dette kun beregnet til information.

Alleud.dk kan i intet tilfælde drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for tab, skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af denne information, medmindre Alleud.dk har forvoldt et direkte økonomisk tab ved grov uagtsomhed.

Alleud.dk kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for indirekte skade eller tab.

Alleud.dks erstatningsansvar er – uanset retligt grundlag – begrænset til 50% af prisen på det leverede produkt, som erstatningskravet vedrører.

Databehandling - håndtering af persondata

Når du foretager et køb hos Alleud.dk, indtaster du en række personoplysninger, herunder bl.a. dit navn, din email og dine betalingsoplysninger.

Disse personoplysninger behandler Alleud.dk i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at kunne levere dit produkt, og for at du kan få en faktura.

Alle oplysninger, som du har afgivet, opbevares forsvarligt i elektronisk format.

Som registreret bruger hos Alleud.dk har du jf. persondataloven ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Hvis du i forbindelse med køb har givet samtykke til, at Alleud.dk må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud, behandler og opbevarer Alleud.dk din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør Alleud.dk opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af Alleud.dks e-mails eller ved at kontakte Alleud.dk på info@alleud.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve og tilbud.

Alleud.dk vil behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Aleud.dk anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger (Stripe), til håndtering af dine køb (Simplero) samt til udsendelse af nyhedsbreve (Simplero og Mailchimp). En databehandleraftaler med disse databehandlere er garanti for, at disse parter overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Cookies

Ifølge loven har Alleud.dk pligt til at oplyse dig om, at Alleud.dk benytter cookies.

Cookies gør din oplevelse på Alleud.dk bedre.  En cookie er et lille stykke information, som en hjemmeside kan lagre på den besøgendes webbrowser og senere genfinde. Information indsamlet som cookies indeholder dato og tidspunkt for et besøg samt den besøgendes registreringsoplysninger, navigations- og købsaktivitet. Hvis du ikke vil acceptere cookies, så er du velkommen til at forlade siden eller at slå cookies fra i din browser. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. De fleste browsere indeholder en vejledning i dette.

Klage

Hvis du vil klage over et køb, skal du rette henvendelse til info@alleud.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Forbrugerklagenævnet, www.kfst.dk, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby,